מתווה ל"ראשים מצולבים"
מתווה ל"ראשים מצולבים"
1970, 39X57, עיפרון ופנדה על נייר
מתווה ל"ראשים מצולבים"
1970, 39X57, עיפרון ופנדה על נייר
ראשים מצולביםפרופילים מצולבים