אורנמנט ופרופיל
אורנמנט ופרופיל
1969, 34.5X54, עיפרון וצבע מים על נייר
מוזיאון תל אביב לאמנות
אורנמנט ופרופיל
1969, 34.5X54, עיפרון וצבע מים על נייר
מוזיאון תל אביב לאמנות