אורנמנט ופרופיל
אורנמנט ופרופיל
1969, 24.5X33, עיפרון ופנדה על נייר
אורנמנט ופרופיל
1969, 24.5X33, עיפרון ופנדה על נייר
אורנמנט ופרופילאורנמנט ופרופיל