מתווה על פי כריסטיאן לודולף ריינהולד
מתווה על פי כריסטיאן לודולף ריינהולד
1968, 33.8X58.2, עיפרון על נייר
מתווה על פי כריסטיאן לודולף ריינהולד
1968, 33.8X58.2, עיפרון על נייר