צורה (תבליט)
צורה (תבליט)
1972, 36X38.5, צבע שמן על עץ מגולף
מוזיאון ישראל, ירושלים
המסקנה היא כנראה שאין להתחרות עם האל, אולם הרצון להתמודד עמו מסייע בידי האמן ליצור עולמות משלו; ובהבאתם של עולמות אלה לידיעתנו יש תרומה חשובה. זה סוד "המטבח" שלי ואין לי כל רצון להסתירו.
צורה (תבליט)
1972, 36X38.5, צבע שמן על עץ מגולף
מוזיאון ישראל, ירושלים
צורהD.S.U