צורה
צורה
1970-1971, 63X47, טכניקה מעורבת על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
צורה
1970-1971, 63X47, טכניקה מעורבת על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
צורה (תבליט)Z.K