ללא כותרת
ללא כותרת
1967, 38X24, פנדה על נייר עיתון
ללא כותרת
1967, 38X24, פנדה על נייר עיתון
אווירוןמה נשמע בביתללא כותרתבעקבות "הנשף בסורן" של דרן