ללא כותרת
ללא כותרת
1963, 17.8X21, פנדה על נייר מודפס
ללא כותרת
1963, 17.8X21, פנדה על נייר מודפס