ללא כותרת
ללא כותרת
אמצע שנות ה- 60 , 24.8X34, פנדה על נייר מודפס
ללא כותרת
אמצע שנות ה- 60 , 24.8X34, פנדה על נייר מודפס