ללא כותרת
ללא כותרת
1964, 24.3X26, פסטל ודיות על נייר מודפס
ללא כותרת
1964, 24.3X26, פסטל ודיות על נייר מודפס