ללא כותרת
ללא כותרת
1964, 19.8X27.7, פנדה ודיות על נייר
ללא כותרת
1964, 19.8X27.7, פנדה ודיות על נייר