ללא כותרת
ללא כותרת
1966, 24.2X17.2, טכניקה מעורבת על נייר
ללא כותרת
1966, 24.2X17.2, טכניקה מעורבת על נייר
ללא כותרתללא כותרת