ללא כותרת
ללא כותרת
1966, 33.5X14, פנדה ודיו על נייר
ללא כותרת
1966, 33.5X14, פנדה ודיו על נייר
ללא כותרתללא כותרת