ללא כותרת
ללא כותרת
1965, 27X18, פנדה וטכניקה מעורבת על נייר מודפס
ללא כותרת
1965, 27X18, פנדה וטכניקה מעורבת על נייר מודפס
שתי דמויותדמות נערה