ללא כותרת
ללא כותרת
1965, 15X27.5, פנדה ועיפרון על דף מודפס
מוזיאון ישראל, ירושלים
בתערוכת ציורי-הגיר שלי על גבי דפים מודפסים לא קראתי את הטכסטים המודפסים וכשמישהו אמר לי ש"בחרתי בטכסט יפה" הדבר הפריע לי. איני מתייחס אל המילה, שבמילון, אל המילה שמשמעות נוספת לה, אל המילה שנבחרה בשל משמעותה.
ללא כותרת
1965, 15X27.5, פנדה ועיפרון על דף מודפס
מוזיאון ישראל, ירושלים
ללא כותרתאווירוןללא כותרת