ללא כותרת
ללא כותרת
אמצע שנות ה- 60, 15X27.5, טכניקה מעורבת על נייר מודפס
ללא כותרת
אמצע שנות ה- 60, 15X27.5, טכניקה מעורבת על נייר מודפס