ללא כותרת
ללא כותרת
1964, 22.9X18.7, פנדה על קרטון
ללא כותרת
1964, 22.9X18.7, פנדה על קרטון