ללא כותרת
ללא כותרת
1964, 36.5X26, פנדה וטכניקה מעורבת על נייר
ללא כותרת
1964, 36.5X26, פנדה וטכניקה מעורבת על נייר