ללא כותרת
ללא כותרת
1964, 33.5X23.5, פנדה על גזיר עיתון
ללא כותרת
1964, 33.5X23.5, פנדה על גזיר עיתון