קובייה
קובייה
1968, 24X35, צבע שמן ועיפרון על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
קובייה
1968, 24X35, צבע שמן ועיפרון על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
שתי קוביותשתי קוביות