מתווה לכרזה עם שתי קוביות
מתווה לכרזה עם שתי קוביות
1968, 50X70
מתווה לכרזה עם שתי קוביות
1968, 50X70
מתווה עם שתי קוביותמתווה לכרזה עם שתי קוביותרוח אדומה ורוח כחולהמיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"