מתווה לכרזה עם שתי קוביות
מתווה לכרזה עם שתי קוביות
1968, 50.4X69.8, דיו וצבע מים על נייר
מתווה לכרזה עם שתי קוביות
1968, 50.4X69.8, דיו וצבע מים על נייר