מתווה עם שתי קוביות
מתווה עם שתי קוביות
1968, 44.5X33, עיפרון על נייר
מתווה עם שתי קוביות
1968, 44.5X33, עיפרון על נייר