ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 24.5X20.9, עיפרון, דיו ופנדה על קרטון
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 24.5X20.9, עיפרון, דיו ופנדה על קרטון
הנציב העליוןציור