ללא כותרת
ללא כותרת
1967, 26.7X20, פסטל ועיפרון על קרטון
ללא כותרת
1967, 26.7X20, פסטל ועיפרון על קרטון
בדירהללא כותרת