ללא כותרת
ללא כותרת
1968, 25.4X18.4, פנדה ועיפרון על נייר מוצמד על עץ
ללא כותרת
1968, 25.4X18.4, פנדה ועיפרון על נייר מוצמד על עץ
בדירהDENA SIDA UP