בדירה
בדירה
1966, 60x82, שמן ועיפרון על קרטון
מילדותי רציתי דווקא "לצייר תמונות". ואותם דימויים – אימאז'ים, אובייקטים – שדיברתי עליהם היו בפירוש תמונות. כשרציתי, למשל, לצייר רגע מסוים בבית דודתי, לא הצלחתי בכך; אולם אם גררתי עמי את הדימוי במשך שנים, חזקה עלי שציירתי בסופו של דבר את הרגע המסוים הזה. וראה: היום, לאחר כל המשברים שפקדו את הדימוי, הוא קיבל תוקף מחודש בציור הצעיר בעולם – ב"פופ".
בדירה
1966, 60x82, שמן ועיפרון על קרטון
DENA SIDA UPללא כותרת