ללא כותרת (חרקוב, אוקראינה, איבן)
ללא כותרת (חרקוב, אוקראינה, איבן)
1964-1966, 22.5X28.5, פסטל ועיפרון על נייר
ללא כותרת (חרקוב, אוקראינה, איבן)
1964-1966, 22.5X28.5, פסטל ועיפרון על נייר
כתובת ישנהבדירה