דיוקן עם כובע צבאי
דיוקן עם כובע צבאי
ראשית שנות ה- 40, 26X36.5, עיפרון על נייר
דיוקן עם כובע צבאי
ראשית שנות ה- 40, 26X36.5, עיפרון על נייר