איש עם כובע
איש עם כובע
1965 בקירוב, 18X24, פנדה על נייר
איש עם כובע
1965 בקירוב, 18X24, פנדה על נייר