דיוקן סר הרברט סמואל
דיוקן סר הרברט סמואל
1970, 27.5X26.5, פנדה ועיפרון על נייר
דיוקן סר הרברט סמואל
1970, 27.5X26.5, פנדה ועיפרון על נייר
דיוקן מירה ליבסהנציב העליוןדיוקן סר הרברט סמואלשטיח שנטווה על ידי יהודים ציונים מעיראק , מחווה לסר הרברט סמואל תרפ