הנציב העליון
הנציב העליון
1966, 73X116, שמן על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
"כאן ב'הנציב העליון' הדמות הכפולה של הנציב היא למעשה 'תמונה מתוך תמונה'. אלמלא ציירתי כאן את הדמויות, או אילו ציירתי דמויות שונות, היה הציור מקבל פנים אחרות לחלוטין, אפילו תוכן שונה. ובעצם זה מה שקרה לדימוי בציור בכלל: לאחר כל המשברים שפקדו אותו, חזר והפך לגיטימי, בעל תפקיד חדש ושונה ב'פופ'". (מתוך שיחה עם יוכבד ויינפלד, משא, נובמבר 1968).
הנציב העליון
1966, 73X116, שמן על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
דיוקן סר הרברט סמואלשטיח שנטווה על ידי יהודים ציונים מעיראק , מחווה לסר הרברט סמואל תרפ