ללא כותרת
ללא כותרת
1965, 23.5X28.5, פנדה על נייר
ללא כותרת
1965, 23.5X28.5, פנדה על נייר