כתובת ישנה
כתובת ישנה
1964, 80X60.2, שמן על בד
אחזור לדוגמא של עגנון: הרשיתי לעצמי לכתוב אותיות לשמן. אם תצטרפנה למילים – מה טוב. אין אנו צריכים לראות את "האהבה לציור האותיות" במובן המילולי. אות זהו סימן-היכר קבוע. לכן גם בציור ישנן צורות קבועות, מוכרות.
כתובת ישנה
1964, 80X60.2, שמן על בד
מוטיב יהודימתקנים צקפרללא כותרת (חרקוב, אוקראינה, איבן)סירה