ללא כותרת
ללא כותרת
1964, 25X22, פנדה על נייר
ללא כותרת
1964, 25X22, פנדה על נייר