צורה על צורה
צורה על צורה
1964, 23.5X26.5, טכניקה מעורבת על נייר
צורה על צורה
1964, 23.5X26.5, טכניקה מעורבת על נייר