מרובע אדום
מרובע אדום
1964, 49.5X72.5, שמן על בד מודבק על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מרובע אדום
1964, 49.5X72.5, שמן על בד מודבק על עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
מפגשבכניסה