מפגש
מפגש
1963, 46.3X65.5, טכניקה מעורבת על דיקט
מפגש
1963, 46.3X65.5, טכניקה מעורבת על דיקט
ציורפרופיל