בדירת משפחת ק\
בדירת משפחת ק'
1963, 73X52.5, שמן על עץ
"נשאתי עמי דרך השנים סיטואציות שכנראה זכרתי אותן, ולבטח רציתי לציירן. רציתי לצייר בהן עשרות צורות של אובייקטים שהיו מרכיביה של הסיטואציה ויכולתי להגיע למסקנה שאיני זקוק לכל הצורות, לכל האובייקטים, אלא לחלק מהם. לאחר הבחירה יכולתי להשלות את עצמי שהגעתי למיצוי הביטוי שאליו חתרתי תמיד".
בדירת משפחת ק'
1963, 73X52.5, שמן על עץ
ציורמפגש