22.V.63
22.V.63
1963, 51.1X44.3, טכניקה מעורבת על בד
22.V.63
1963, 51.1X44.3, טכניקה מעורבת על בד
ללא כותרתבדירת משפחת ק\ציור (שעה 3:30 בשבת)ללא כותרת