מנגינה זרה
מנגינה זרה
1968-1970, 24X36, פנדה על נייר ומסגרת מטופלת
הצורה הסגלגלה? היא שייכת בעיני לצורות המוסכמות, המוכנות; זוהי צורה שאהבתי ולכן שימשה אותי פעמים אחדות בשתי תקופות של עבודתי. הצורה הסגלגלה היא עיבוד הגבולות וצורה מוכרת גם יחד.
מנגינה זרה
1968-1970, 24X36, פנדה על נייר ומסגרת מטופלת
צקפר אפורהזוג היהודי של ההולנדי ורקמן