ללא כותרת
ללא כותרת
1965, 25X33, פנדה וטכניקה מעורבת על נייר
ללא כותרת
1965, 25X33, פנדה וטכניקה מעורבת על נייר
ללא כותרתD.S.U