מתווה לשער כתב העת "קו"
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 32.5X27, עיפרון על נייר
לאחר שיצרתי את ה"צקפר" הרפה ממני הרעיון הטורדני ליצור צורה במובן האמור. לאחרונה שוב חזר הרעיון אולם לא הצלחתי ליצור "חפץ" חדש. ניסיתי ליצור צורה חדשה לעטיפה של "קו" אך נאלצתי לשוב ל"צקפר".
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 32.5X27, עיפרון על נייר
צקפרשער כתב העת קו