מתווה לשער כתב העת "קו"
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 35X24, עיפרון על נייר
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 35X24, עיפרון על נייר
צקפרD.S.U