מתווה לשער כתב העת "קו"
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 35X24, עיפרון על נייר
מתווה לשער כתב העת "קו"
1966, 35X24, עיפרון על נייר
מתווה לשער כתב העת "קו"צקפר אפור