שער כתב העת קו
שער כתב העת קו
1966, 15X26, עיפרון על נייר
שער כתב העת קו
1966, 15X26, עיפרון על נייר
מתווה לשער כתב העת "קו"צקפר