הבריאה (הגדת סרייבו)
הבריאה (הגדת סרייבו)
1966, 38.4X46.2, שמן על בד
הבריאה (הגדת סרייבו)
1966, 38.4X46.2, שמן על בד
מוטיב יהודידף מתוך הגדת סרייבו: יום אחד, יהי אור [...] ויבדל בין האור ובין החושך, המאה ה- 14דף מתוך הגדת סרייבו: יום רביעי, יהי מאורות... שמש וירח וכוכבים, המאה ה- 14מוטיב יהודי