מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
1961, 22.5X17, עלי זהב על תצלום
מוטיב יהודי
1961, 22.5X17, עלי זהב על תצלום
מוטיב יהודיהבריאה (הגדת סרייבו)