מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
1961, 53.5X64.5, שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות
מוטיב יהודי
1961, 53.5X64.5, שמן על בד
מוזיאון תל אביב לאמנות
אחי יוסףמוטיב יהודימוטיב יהודיצקפר