מכוניות בכביש
מכוניות בכביש
1954, 64X50, שמן על בד
מכוניות בכביש
1954, 64X50, שמן על בד
ילדות בגןתפנים, שולחן וטבע דומםאוטובוס בהריםאוטובוס בהרים